Abdominal aort anevrizması

Abdominal Aort Anevrizması  Tanımı Nedir ?

Abdominal aort anevrizması aortun alt kısmının zayıflamasıyla ve vücudun alt yarısını besleyen ana arter olan abdominal aortun büyümesi ve balonlaşması ile oluşur. Abdominal aort bir bahçe hortumu kalınlığındadır. Abdominal aorta kalpten çıkarak karın bölgesine iner  vücudun alt yarısını besleyen dallara ayrılır. Abdominal aort balon oluşturarak genişlediğinde bir anda yırtılır ve hayatı tehdit eden bir kanamaya sebep olur. Genellikle aort yırtılmadan hastada pek belirti vermez. Her hastada aortda yırtılma meydana gelmez. Bazı hastalarda Abdominal aortda bulunan küçük balonlar çok yavaş büyürler. Bu hastalarda yırtılma olmaz. Bu hastaların sürekli doktor tarafından kontrol altında olması gerekir.

Aort anevrizmalarının genellikle abdomen (karın) kısmında oluşur. Abdominal aort anevrizması neden  olduğu tam olarak bilinmemektedir. Ancak belli faktörlerin bu hastalıkta rol aldığı düşünülmektedir.

Sigara kullanımı : Bu hastalığın bilinen en önemli etkenidir. Ayrıca Aort balonu olan hastalarda bu balonun büyümesini hızlandırdığı klinik olarak ispatlanmıştır.

Hipertansiyon : Yüksek kan basıncı seviyesinin özellikle kontrol edilmeyen düzenli şekilde ilaçlarını kullanmayan hastalarda aort balonu açısından risk önemli şekilde artmıştır. Yüksek tansiyon aort duvarının zayıflamasına sebep olur.

Damar vaskülitleri : Özellikle Takayasu Artriti gibi aort damarını tutan ve burda inflamasyona sebep olan hastalıklarda risk artar. Çünkü bu hastalıklar damar duvarını inceltirler.

 

Bu faktörler sadece abdominal aort anevrizma riskini artırmaz aynı zamanda bir çok damar hastalığına sebep olur.

Yaş, sigara, yüksek tansiyon, ateroskleroz, erkek olmak, aile öyküsü olanlarda ve Beyaz tenli insanlarda risk daha fazladır.

Abdominal Aort Anevrizması Belirtileri nelerdir?

Abdominal Aort anevrizmasında balon çok yavaş büyüdüğünden genellikle pek belirti vermez. Bazı aort anevrizma tipleri ise asla yırtılmaz. İnsan ömrü boyunca aort balonu ile yaşayabilir. Yine bazı anevrizma tiplerinde ise yılda 1,2 cm den az büyüme oluşur. Bu tip anevrizmalarda doktor kontrolü ile yaşam sürdürebilir. Tehlikeli olan gurup ise agresif olarak büyüme gösteren guruptur. Bu tip anevrizma çeşidi  her an yırtılıp hayatı tehdit eder.

Çok büyük Balon haline gelmiş anevrizmada şu belirtiler görülebilir.

  • Göbek Üzerinde zonklama şeklinde nabız alma hissi
  • Karın ve göğüs üzerinde vücudun orta hattı üzerinde yanma yırtılma hissi
  • Sırt ağrısı

Bu gibi belirtileri olan kişilerin ve 65 yaşının üzerinde sigara içen risk faktörlerini barındıran kişiler mutlaka karın ultrasonu yaptırmalıdır.

Aort Balonunda Tanı  Yöntemleri nelerdir?

  • Direkt Grafi :  En ucuz yöntemdir. Küçük anevrizmaları göstermez.
  • Batın ultrasonu:  Ucuz ve güvenilir bir yöntemdir.
  • BT:  Bilgisayarlı Tomografi En güvenilir yöntemdir.

Aort Balonunda Tedavi yöntemleri nelerdir?

Küçük ve orta boyutlu aort balonlarında doktor tarafından izlem yapılır. Büyük boyutlu aort anevrizmasında  (5 cm den büyük) tedavi cerrahidir.

Bir cevap bırakın